Boston Magazine Top Doctor

News

Ankle Surgery for Rob Gronkowski

Rob Gronkowski

Dr. Theodore performed ankle surgery on Rob Gronkowski during the 2012 NFL Offseason.